Projecten

Terreininrichting Farmsum

Grondwerkzaamheden vliegveld Eelde

Aanbrengen bushaltevoorzieningen in Lhee

Grondwerkzaamheden ijsbaan Een

Graskeien leggen in de provincie Drenthe

Aanbrengen deksloof in gemeente Westerkwartier

Sloot graven Witterstraat in Assen

Pleintje Ploegersweg in Middelstum

Beschoeiing De Vennen en De Mussels in gemeente Westerveld

Herstraten Voorbosweg in Buinen

Aanleg MFC in Meeden

Groot onderhoud N858 Norg-Donderen en fietspad N962 Semsweg

Plaatsen lichtmasten en aankleden rotondes Venekoten in Oosterwolde

Gereedmaken station Scheemda voor snelheidstrein Groningen-Winschoten

Plaatsen voetgangersbrug in natuurgebied Oude Willem bij Oosterwolde

Aanleg wildraster fauna-passage N376

Aanleg fietspad en parkeerplaatsen in woonwijk ‘Het Pallet’ in Assen

Onderhoud kunstwerken in de gemeente Westerveld

Plaatsen fietsbrug op fietspad Peize

Asfalteren verlenging fietspad Peize

Verbeteren omgeving en uitbreiding Hoornsemeer in Groningen

Bouw- en woonrijp maken Zuidlaarderweg 24 in Annen